วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องทักษะอาชีพ ให้กับผู้เข้าอบรม ในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดศรีตระการ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


ในภาพอาจจะมี 1 คน

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>