วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมทำกิจกรรม 5 ส Big cleaning day


<<<<<<ภาพกิจกรรม>>>>>>>