วันที่ 20 เมษายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดกิจกรรมโครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านส่งเสริมการอ่านในชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ "อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน" ปี 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
 
                         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>