วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 โดยจัดเป็น 2 รุ่น กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาที่ใช้ติวคือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ โพธิ์ทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
    
           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>