วันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโคงการพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 1-2 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สพป.อบ.2

                    <<<<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>