วันที่ 22 กันยายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการสัมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สองของการเข้าค่ายทักษะวิชาการ และได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง แผนที่ชีวิต วิธีคิดสู่ความสำเร็จ
                                                                                   
                                                                                         <<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>