วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กศนอำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรม บรรณารักษ์อาสาส่งเสริมการอ่าน ประจำห้องสมุดสาขา กศน.อำเภอตระการพืชผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการดำเนินงานของบรรณารักษ์อาสา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 23 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 46 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม

                    <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>