วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผลพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานตามโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน” อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน” โดยนางวิลาวัลย์ ศรศิลป์ อดีต ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้และทีมคณะกรรมการ การประเมินได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนและห้องสมุดสาขา กศน.อำเภอตระการพืชผล ทั้งหมด 3ตำบล ได้แก่ตำบลกระเดียน ตำบลบ้านแดง ตำบลสะพือ โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้กำลังใจกลับกลุ่มบรรณรักษ์อาสา และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ในครั้งนี้ด้วย

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

                     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>