วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล ออกตรวจเยี่ยม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในการออกตรวจเยี่ยม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน
                      <<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>