วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่บ้านร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 5 คน

                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>