วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผู้นำชุมชน สู่สังคมอุดมปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของการอ่านและวิธีการคิดเพื่อพัฒนาตน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นจุดที่ 2/7 จากทั้งหมด 7 จุด โดยประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย 3 ตำบลคือ ตำบลเป้า ตำบลหนองเต่าและตำบลนาสะไม ทั้งนี้เพื่อขยายผลการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อพัฒนาตนและชุมชนให้เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


              <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>