วันที่ 27 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล โดยกลุ่มงานอัธยาศัย ได้จัดอบรมโครงการพริตตี้ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมในการอบรมดังต่อไปนี้
1.การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการอ่าน
2.การทำงานโดยจิตอาสา
3.บทบาทหน้าของพริตตี้
4.การแสดงบทบาทสมมุติ
5.จัดทำแผนการดำเนินงานของพริตตี้แต่ละตำบล โดยกลุ่มเป้าหมายในการโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย 7ตำบล ได้แก่ ตำบลเกษม ตำบลกุดยาลวน ตำบลคอนสาย ตำบลถ้าแข้ ตำบลเป้า ตำบลหนองเต่า ตำบลนาสะไม เป็นจุดที่ 1/3 ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

                     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>