วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล โดยกลุ่มงานอัธยาศัย ได้จัดอบรมโครงการพริตตี้ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมในการอบรมดังต่อไปนี้ 1.การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการอ่าน 2.การทำงานโดยจิตอาสา 3.บทบาทหน้าของพริตตี้ 4.การแสดงบทบาทสมมุติ 5.จัดทำแผนการดำเนินงานของพริตตี้แต่ละตำบล โดยกลุ่มเป้าหมายในการโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลขุหลุ ตำบลคำเจริญ ตำบลเซเป็ด ตำบลไหล่ทุ่ง ตำบลบ้านแดง ตำบลกระเดียน ตำบลขามเปี้ย และตำบลนาพิน เป็นจุดที่ 2/3 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
         

     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>