วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีทักษะในการใช้ห้องสมุดประชาชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษา กศน.ทั้ง 23 ตำบล แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1/3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>