วันที่ 18 มกราคม 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 บ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
                                  <<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>