วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯจากทางสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ทั้ง23ตำบล

<<<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>