วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชล ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล


      <<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>