วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และแผนการเรียนรู้รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางชวนพิศ โคตรสิน ครูชำนาญการพิเศษ กศน.เมืองอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงแรมพีรดารีสอร์ท ริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 2 คน

                      <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>