วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผลและคณะครู ออกตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล สาขาประจำตำบลต่างๆและบ้านหนังสือชุมชน จำนวน 11 ตำบล ทั้งนี้ได้พบปะกับ บรรณรักษ์อาสา อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และชุมชน เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและแนะนำในเรื่องการส่งเสริมการอ่านอย่างไรให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม

           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>