วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล โดยกลุ่มงานอัธยาศัย ได้จัดอบรมโครงการพริตตี้ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมในการอบรมดังต่อไปนี้ 1.การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการอ่าน 2.การทำงานโดยจิตอาสา 3.บทบาทหน้าของพริตตี้ 4.การแสดงบทบาทสมมุติ 5.จัดทำแผนการดำเนินงานของพริตตี้แต่ละตำบล โดยกลุ่มเป้าหมายในการโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย 8ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนกุง ตำบลตากแดด ตำบลห้วยฝ้าย ตำบลท่าหลวง ตำบลโคกจาน ตำบลตระการ ตำบลสะพือ และตำบลกุศกร เป็นจุดที่ 3/3 ณ กศน.ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 5 คน

                           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>