วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 19.30 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผลซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างพระมหาเจดีย์ ซึ่งจะใช้ในการอัญเชิญพระสารีริกธาตุ พระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง สะมาเลิก พระสังฆราช สปป.ลาว มาประดิษฐานไว้ และประชาคมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณป่าสาธารณะ ข้าง กศน.ตำบลกุศกร บ้านกุศกร หมู่ 9 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
                <<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>