วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี " พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี " พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายอมร พรมสอน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)อำเภอตระการพืชผล รักษาราชการแทนนายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสดุดีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายอมร พรมสอน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)อำเภอตระการพืชผล รักษาราชการแทนนายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี และนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 23 คน, คนที่ยิ้ม

               
  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>