ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาเศษฐกิจดิจิทัล 
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล
หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy) 
เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ ดิจิทัลทั้ง 9 หัวข้อ พร้อมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการขายของออนไลน์ ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป
ณ กศน.ตำบลทั้ง 23 ตำบล ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล 
และมีการติดตามนิเทศโครงการ จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้กำลังใจและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม