วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง กาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งรูปแบบกิจกรรมดป็นการเรียนรู้เป็นฐาน 5 ฐานดังนี้
1.พลังงานแสงอาทิตย์ 2.พญาแร้งให้น้ำ(ระบบน้ำหยดโดยใช้พลังสูญกาศ) 3.แก๊สชีวภาพ 4.เตาเผาถ่าน 5.ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล

<<<<<<<<<คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม>>>>>>>>>>