วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พร้อมเยี่ยมชม นิทรรศการ โครงงาน ของนักเรียน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
                                   
          <<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>