วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่านให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ ความสำคัญของการอ่านและปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น 3วัน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษ ความสำคัญและเทคนิคการอ่าน                             <<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>